Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?
Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara,
 

 1. KDV İstisnası,
 2. KDV İadesi,
 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 4. Vergi İndirimi,
 5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 6. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 8. Faiz Desteği,
 9. Yatırım Yeri Tahsisi

destekleri sağlanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanma imkanı ve yapılacak yatırımın süresi, Yatırımın: Büyüklüğüne, Bölgesine ve Konusuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları ve Kapsamı

Yatırım Teşvik Belgesi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:


 

 • Genel Teşvik Uygulamaları

1 ve 2 bölgelerde 1 Milyon TL
3, 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.


 

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

 

 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

7 / 24 Destek Garantisi

7 / 24 Destek Garantisi

Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.

İNCELE
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Danışmanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Danışmanlığı

TKDK Hibe Desteklerinden Yararlanacak Projelerin Yazılması ve Başvuru Formlarının Hazırlanması

İNCELE
Marka & Patent Tescil Danışmanlığı

Marka & Patent Tescil Danışmanlığı

HSN Danışmanlık, deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

İNCELE